Podívejte se raději na online verzi přednášky, slajdy mohly být aktualizovány nebo doplněny.

http://www.slideshare.net/spaze/webtop100-technick-chyby-vkon-a-bezpenost

Datum a akce

25. října 2012, WebTop100 2012