Podívejte se raději na online verzi přednášky, slajdy mohly být aktualizovány nebo doplněny.

http://www.slideshare.net/spaze/pedstaven-selenium-selenium-ide-selenium-rc

Datum a akce

24. září 2009, OpenMeeting – Testování webových aplikací