Podívejte se raději na online verzi přednášky, slajdy mohly být aktualizovány nebo doplněny.

http://www.slideshare.net/spaze/bezpenosti-webovch-aplikac

Datum a akce

10. května 2012, Vývoj webových aplikací na VŠE (4IT445) 2012