Přednáška online

Tato přednáška byla doplněna a nahrazena novější Webová bezpečnost, prohlédněte si raději tu.

📃 http://www.slideshare.net/spaze/bezpecnost-webovychaplikacictvrtkon2013

https://www.youtube.com/watch?v=Ym4-YSozIrg

Datum a akce

7. 2. 2013, Čtvrtkon 5 (video)

English