Podívejte se raději na online verzi přednášky, slajdy mohly být aktualizovány nebo doplněny.

Detail přednášky

Cross-Site Scripting (XSS), Session Hijacking, SQL Injection a crackování hesel velmi prakticky.

Naučte se, jak tyto problémy detekovat a jak se proti nim bránit, přijďte na školení Bezpečnost webových aplikací (červen 2019 Praha).

Datum a akce

13. prosince 2013, PHP live (video)

Video záznam

https://www.youtube.com/watch?v=McxrEgcgsqI