Na školení Třídy a objekty v PHP se naučíme využívat objektově orientované programování (OOP) a několik šikovných rozšíření pro snadnější vývoj větších aplikací v PHP.

Jak aplikaci správně zabezpečit se dozvíte na školení bezpečnosti, jak zrychlit web na školení výkonnosti.

Název školení

Třídy a objekty v PHP


Náplň

  • Objektový model – dědičnost, statické metody, abstraktní třídy, rozhraní, magické metody, klonování
  • Výjimky
  • Jmenné prostory
  • Práce s databázemi – MySQLi, SQLite, PDO
  • Práce s XML – SimpleXML, DOM, XMLReader, SOAP
  • SPL, Reflection, JSON
  • Novinky a změny v PHP 5.3 – 5.6
  • PHP 7, výhled na budoucnost PHP

Lektor

Michal Špaček (o lektorovi, kontakt na lektora)


Předpoklady

Měli byste znát PHP v rozsahu školení Úvod do PHP. Na vlastní počítač, pokud si ho chcete přinést, si PHP nainstalujte předem, např. pomocí balíku XAMPP.


Určeno pro

Školení je určeno pro autory webových aplikací.


Délka

Školení je jednodenní, trvá 8 hodin i s přestávkami, ale dle situace se může až o hodinu protáhnout.
Pokud budete mít zájem o více praktických příkladů a úloh, můžeme školení uspořádat i dvoudenní.


Kapacita

Neomezena, ale nad 12 účastníků zbývá méně času na dotazy.


Cena

17000 Kč bez DPH, 20570 Kč s DPH
Základní cena dvoudenního školení je 34000 Kč bez DPH, 41140 Kč s DPH.


Materiály

Účastníci dostanou tištěnou prezentaci a certifikát. Dostatek prostoru bude věnován na dotazy. Po skončení školení zasílám komentovanou prezentaci e-mailem i s příklady použitými na školení.


Ohlasy na školení

Antonín Lepša

Při přihlašování na školení Třídy a objekty v PHP jsem měl trochu obavy, jestli probírané oblasti nebudou druhý den po absolvování školení Úvod do PHP nad moje chápání, ale opak byl pravdou. Školení které je zaměřené zejména na objektově orientované programování pro mne bylo velkým přínosem. Když jsem se pokoušel proniknout do problematiky objektů samostudiem, nikdy jsem pořádně nikam nepostoupil a když už jsem zjistil, že něco funguje, nevěděl jsem proč. Toto školení mi pomohlo v ujasnění pojmů tříd, objektů, metod, vlastností a zejména jejich chování, vznik, trvání, dědičnosti, rozhraní, bonusem bylo představení šikovných extenzí a funkcí PHP, porovnání různých verzí PHP a rovněž zmínka o bezpečnosti a jak předcházet bezpečnostním problémům. Jako správce několika serverů jsem měl možnost vidět PHP kód poměrně velkého množství vývojářů a řadu z nich bych na Michalova školení povinně vyslal. Rozhodně toto školení doporučuji všem, kteří to s vývojem v PHP myslí vážně, protože umožňuje vytvořit pevné základy znalostí, na kterých je možné dále stavět.

David Kudláček, Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz

Na školení mě velmi potěšil důraz na objektově orientované programování, zejména pak jeho konkrétní odlišnosti typické pro PHP. Taktéž jsem ocenil nahlédnutí do několika návrhových vzorů a shrnutí vývoje PHP a nejzajímavějších změn v průběhu minulosti i s výhledem do budoucnosti. Vše doplněné konkrétními srozumitelnými příklady, které jsem si ze školení odnesl a nadále z nich budu čerpat. Všem doporučuji.

Milan Otmar

Děkuji za perfektní školení, které začínalo v rozumnou hodinu pro nás dojíždějící. Bylo perfektně připravené a hlavně předvedené na konkrétních příkladech, které nám byly i zaslány. Pro mne mělo velký význam, uvedlo mě do světa OOP PHP a posunulo zase o kus dál. Lektor, Michal Špaček, který je jednoznačně velkým odborníkem v této oblasti, se nám věnoval i po skončení školení a zodpověděl všechny naše zvědavé dotazy. Školení se mi líbilo a byl jsem maximálně spokojen. Jenom snad bych měl jeden návrh ke zvážení, zda nerozdělit jednodenní školení na 2 dny, jeden den třeba Objektový model, Výjimky a Databáze a druhý den zbytek a třeba ještě doplnit komplexním příkladem.

Další ohlasy najdete na stránce s ohlasy na veřejné školení.


Objednávka

Pro objednání školení mi napište e-mail a navrhněte termín, který se vám hodí.

English